Arbeids- og kompetanseområde

Administrativ og fagleg leiing på institusjonsnivå, inkludert personal- og økonomiansvar. Fagleg og administrativt strategisk utviklingsarbeid innan høgare utdanning, som implementering av utdanningsreformer, høgskolepedagogikk, utvikling av læresenter, fagplanutvikling på ulike utdanningsnivå (bachelor, master, ph.d.), leiing av arbeid med mastergradssøknad, organisasjonsutvikling, studiekvalitetsarbeid, styreverv og leiing av FoU-utvalg.
Lang erfaring med undervisning og veiledning i sjukepleieutdanninga og diverse videreutdanninger, veiledning og undervisning på master og ph.d.-nivå.

Forskar på

  • Læringsprosessar i sjukepleie- utdanning og yrke
  • Implementering av kunnskap i helsetenesta
  • Profesjonell læring/læring i arbeidet

Utvalde publikasjonar