Høgskulelektor

Thomas Owren

Arbeids- og kompetanseområde

Vernepleie, individuell tilrettelegging av helse- og omsorgstjenester. Samfunnsarbeid, funksjonshemming, betingelser for deltakelse, sosial rettferdighet. Ordinære bedrifters evne til å tilrettelegge for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Underviser i

 • Vernepleie
 • Samfunnsarbeid

Forskar på

 • Uformell tvang/informal coercion
 • Tilgjengelighet i arbeidslivet for personer med funksjonsnedsettelse

Forskargrupper

 • Samfunnsarbeid

Publikasjonar

 • Lokal kunnskapsutvikling

  Linde, Sølvi, Owren, Thomas (2020)
 • Funksjonsnedsettelse og funksjonshemming

  Owren, Thomas (2020)
 • Oppmerksom tilstedeværelse

  Owren, Thomas (2020)
 • Å tilrettelegge for opplevelse av sammenheng

  Owren, Thomas, Berge, Ulf (2020)
 • Faglig skjønn i tjenesteyting. Tre struktureringsnivåer

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2020)
 • Vis alle