Førstelektor

Unni Vågstøl

Arbeids- og kompetanseområde

Er opptatt av studenters læring og av sammenhengen mellom utdanning og praksis.

Underviser i

  • Barnefysioterapi
  • Perspektiver i fysioterapifaget
  • Kartleggingsverktøy
  • Bevegesessystemer
  • Biomekanikk
  • Fysioterapi

Forskar på

  • Læring i praksis
  • Veiledning i praksis

Forskargrupper

  • BeFu
  • Utdanningsforskning