Førsteamanuensis

Vegard Pihl Moen

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidet ved Kysthospitalet i Stavern i tidsrommet 2002 - 2010, og Kysthospitalet i Hagevik mellom 2010 - 2018. Ansatt ved HVL siden august 2018, og har bistilling som forsker ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest. Underviser hovedsaklig på bachelorniv fysioterapi, men også ved master i klinisk fysioterapi.

Mastergrad i bevegelsesvitenskap fra NTNU og doktorgrad fra Universitetet i Bergen, institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Har initiert og deltatt/deltar i ulike forskningsprosjekter som har involvert både pasienter innenfor spesifikke diagnosegrupper samt generelle rehabiliteringspasienter. Videre kompetanse innenfor vurdering av måleegenskaper- psykometri ved tester og kartleggingsverktøy. Sitter i fagråd i Helsedirektoratetet for prosjektet Kvalitetsregister i rehabilitering.

 

Underviser i

  • Muskel-skjelett undersøkelse
  • Biomekanikk
  • Funksjon og ICF
  • Muskel-skjelettteori

Forskar på

  • Rehabiliteringspasienter på vestlandet, Rehabilitering kohort vest (REKOVE)
  • Langvarig utbredt smerte og fibromyalgi

Forskargrupper

  • BeFU: https://www.hvl.no/forsking/gruppe/bevegelse-og-funksjon/