Førstekonsulent

Wenke Wüsthoff Jortveit

Wenke Wüsthoff Jortveit
Epost: Send epost
Haugesund
HGSD, H-HOV3006

Arbeids- og kompetanseområde

Jobber i Servicetorget på campus Haugesund. Du finner oss i 3.etg.(klikk her for kart)

Jeg jobber bl.a. med informasjon og kundeservice til studenter, ansatte og besøkende på høgskolen, sentralbordet til HVL, infoskjermene på campus, profilartikler, kontorrekvisita, parkeringstillatelser (ikke for studenter) og kan hjelpe med generelle studieadministrative spørsmål.

HVL har et Servicetorg på hver av sine 5 campus og de fungerer som førstelinje og informasjonssenter. Mer informasjon om de andre Servicetorgene finner du her https://www.hvl.no/om/servicetorget/

Jeg har tidligere jobbet som studieveileder for helsefag, i avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt og ved enhet for eksamen.