Seniorkonsulent

Grethe Lønning Grimsbø

Grethe Lønning Grimsbø
Epost: Send epost
Stord
HOV, S-HOV211

Arbeids- og kompetanseområde

Leiarstøtte til instituttleiarane, og administrativ støttefunksjon i Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI).

Har også ein administrativ støttefunksjon for CASE - Center of Creativities, Arts and Science in Education.