Seniorkonsulent

Grethe Lønning Grimsbø

Arbeids- og kompetanseområde

Leiarstøtte til instituttleiarane, og administrativ støttefunksjon i Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI).

Har også ein administrativ støttefunksjon for CASE - Center of Creativities, Arts and Science in Education.