Seniorrådgivar

Ingvild Brekke Myhre

Arbeids- og kompetanseområde

Prosjektrådgivar i avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt med samfunnskontakt som fagområde.Kontaktperson på vegne av prorektor for campusane Stord og Haugesund, og nærregionen når det gjeld

  • oppfølging av forskings- og utdanningspolitiske signal
  • koordinering av tverrfakultære prosjekt
  • utgreiing, analyse og saksførebuing innan aktuelle områder
  • sekretær for campusråd ved campus Stord og campus Haugesund

Utdanninga mi er master i organisasjon og leiing - utdanningsleiing. Eg har vore tilsett i høgskulen sidan 2013, og har hatt ulike stillingar knytt til samhandling og livslang læring. Frå før av har eg 16 år erfaring som lærar på ulike nivå i grunnskulen.