Seniorkonsulent – studierettleiar

Jorunn Sætre Miljeteig

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er studieveileder for studenter ved videreutdanninger på FLKI. Jeg jobber med veiledning av studenter, kvalitetsarbeid og saksbehandling. 

Studenter kan kontakte meg for spørsmål om:

  • sitt studium
  • utdanningsplan
  • tilrettelegging i studieløpet
  • permisjoner
  • eller andre ikke-faglige problemstillinger

Er medlem av kvalitetsteamet ved FLKI.

Sekretær i studieprogramrådet for etter- og videreutdanning FLKI

EPN - emner/studieprogram for etter- og videreutdanning FLKI

Studieadministrativ koordinator - EVO studieadministrasjonen FLKI