Prorektor for samhandling

Liv Reidun Grimstvedt

Arbeids- og kompetanseområde

Grimstvedt ble ansatt som prorektor 1.1 2017 og som prorektor for samhandling 1.8 2017. Før dette var hun valgt rektor ved Høgskolen Stord/Haugesund fra 2011 til denne ble en del av HVL. Hun har vært ansatt på høgskolen siden 2004, først som studiesjef og fra 2007 til 2011 var hun dekan ved Avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Grimstvedt har hovedfag i mikrobiologi, og er for tiden ph.d-kandidat ved Universitetet i Stavanger, innenfor innovasjon.

I tillegg til å være prorektor for samhandling har Grimstvedt et spesielt ansvar for nærregionen som omfatter studiestedene Stord og Haugesund. Dette innebærer et særskilt ansvar for kontakt med samfunn-, næring- og arbeidsliv i regionen.

Ansvarsområder:

      • Samfunnskontakt
      • Senter for nye medier
      • Nærregion Stord og Haugesund

Liv Reidun Grimstvedt har følgende eksterne verv:

Grieg Research School for Interdisiplinary Music Studies (GRS)Styreleder
NCE Maritime CleanTechNestleder i styret
Katapult Sustainable EnergyStyremedlem
Valide HaugesundStyremedlem
Stavangerregionens EuropakontorStyremedlem
AthenoStyremedlem
MARKOM 2020Medlem av styringsgruppen
Tunnelbrannsikkerhet RfkMedlem av styringsgruppen
FORNY RogalandKomitemedlem
Norsk klimastiftelseRådsmedlem
Samarbeidsarena Sunnhordland (Kompetanseforum Hordaland)Medlem