Akademisk kalender

Studieåret 2019/2020

Haustsemesteret 2019

  • 12. august: Semesterstart og offisiell opning av studieåret
  • 1. september: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i haustsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen
  • 20. desember: Semesterslutt

Vårsemesteret 2020

  • 6. januar: Semesterstart
  • 1. februar: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i vårsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen
  • 6.–13. april: Påskeferie
  • 19. juni: Semesterslutt