Akademisk kalender

Studieåret 2019/2020

Haustsemesteret 2019

  • 12. august: Semesterstart og offisiell opning av studieåret

  • 1. september: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i haustsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen

  • 20. desember: Semesterslutt

Vårsemesteret 2020

  • 6. januar: Semesterstart
    (Sjekk terminplan/årsplan og TimeEdit for å sjå når undervisninga startar opp)

  • 1. februar: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i vårsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen

  • 6.–13. april: Påskeferie

  • 19. juni: Semesterslutt 

Studieåret 2020/2021

Haustsemesteret 2020

10.08.2020–18.12.2020 

(Utsatt eksamen kan leggast til 21. og 22. desember om det blir naudsynt.)

Vårsemesteret 2021

04.01.2021–18.06.2021