Akademisk kalender

Studieåret 2018/2019

Haustsemesteret 2018

 • 15. august: Semesterstart og offisiell opning av studieåret
 • 1. september: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i haustsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen
 • 19. desember: Semesterslutt  (OBS: nokre studentar har praksis til 21. desember)

Vårsemesteret 2019

 • 3.–4. januar: Utsatt eksamen i nokre utvalde emne
 • 7. januar: Semesterstart
 • 1. februar: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i vårsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen
 • 15.–22. april: Påskeferie
 • 19. juni: Semesterslutt 

Studieåret 2019/2020

Haustsemesteret 2019

 • 12. august: Semesterstart og offisiell opning av studieåret
 • 1. september: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i haustsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen
 • 20. desember: Semesterslutt

Vårsemesteret 2020

 • 6. januar: Semesterstart
 • 1. februar: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i vårsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen
 • 6.–13. april: Påskeferie
 • 19. juni: Semesterslutt