Informasjonsmøte om utveksling

Er du nysgjerrig på dine utvekslingsmoglegheiter og korleis du søker utveksling? Og visste du at HVL har avtaler med over 100 partnaruniversitetar rundt om i heile verden? Vi ønskjer alle studentar ved HVL hjarteleg velkomen til opent informasjonsmøte for deg som er interessert i utveksling.

Her vil vi inspirere og motivere deg til å reise på utveksling, fortelje om utvekslingsmoglegheiter og gi deg eit innblikk i korleis søknadsprosessen fungerer. Det blir og moglegheit for å få stille spørsmål.

Sjå sted og tidspunkt for din campus:


Vi gler oss til å sjå nettopp deg!

Med vennleg helsing,
Internasjonaliseringsadministrasjonen (INT-ADM)