Charles University, Prague

Charles University ligger i Praha og er et av verdens eldste universiteter. Det er nærmere 50.000 studenter som studerer ved dette universitetet og omlag 7000 av dem er internasjonale studenter. Forskningsgruppen i psykisk helse ved campus Bergen har samarbeidet med kolleger ved Charles University gjennom flere år, bl.a innenfor stigma og psykiske helseproblem.

Gjeld for

Masterprogrammet i psykisk helse- og rusarbeid. Studenter på dette programmet kan velge å dra til Praha i tredje eller fjerde semester

Ph.d programmet i helse, funksjon og deltaking.

Praktiske forberedelser

Du trenger ikke studentvisum for å studere i Tsjekkia.

Språk

Engelsk B2 nivå.

Studieavgift

Erasmus-studenter betaler ingen skolepenger ved denne institusjonen, tvert imot vil du få et Erasmus-stipend på toppen av støtten fra Lånekassen. Dette gjelder også Ph.d studenter.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling på masternivå må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL.

Kva kan du studere?

Ph.d.-studium i helse, funksjon og deltaking

Studenter som er tatt opp til Ph.d programmet i Helse, funksjon og deltaking kan ha et forskningsopphold ved SDU og få erasmusstipend på opptil ett semester.