Fachhochschule Ingolstadt

Ingolstadt University of Applied Sciences er ein teknisk høgskule som ligg i området Bavaria. Med ein studentmasse på ca. 5400 studentar er den ein middelstor høgskule med det meste av fasilitetane på eitt campus. I Tyskland har dei vanlegvis vintersemester mellom september/oktober og mars/april, og sommarsemester frå mars/april til slutten av juli.

Gjeld for

Campus Haugesund, campus Bergen, campus Sogndal og campus Førde.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk, med krav om nivå B1. Alle som reiser på Erasmus+ utveksling må ta språktest på nettet før dei reiser. Internasjonalt kontor informerer deg mer i forkant av testen.

Studieavgift

Du betalar ikkje skulepengar ved denne institusjonen og det kan være mogleg å få eit Erasmus+ stipend i tillegg til støtta du får frå Lånekassen.

Faglig godkjenning

For å kunne søkje om utveksling må du ha fått søknaden din godkjend av studieprogrammet ditt ved fakultetet du tilhøyrar. Ein godkjend søknad inneber blant anna at du har fått ein fagleg førehandsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglege førehandsgodkjenninga spesifiserer kva du skal gjere mens du er på utveksling og at desse aktivitetane vert fullt ut godkjend som ein del av din utdanningsplan ved HVL.

Kva kan du studere?

Bachelor i økonomi og administrasjon

Studerer du økonomi og administrasjon kan du reise på utveksling til Ingolstadt University of Applied Science i 5. semester.