University College Lillebælt

http://ucl.dk/

Gjeld for

Sykepleie, Radiografi, Sosialt arbeid, Vernepleie

Språk

Krav om B2 eller betre i engelsk.

Studieavgift

Som Erasmus+ -student betalar du ikkje studieavgift til den utanlandske institusjonen, tvert imot får du eit Erasmus+-stipend på toppen av støtta frå Lånekassen.

Frå Lånekassen vil du få same støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til noko reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Bachelor i radiografi

Institusjonen er medlem i Erasmus Radiography Group og tilbyr et spesialisert faglig program over 3 måneder i 6. semester der lokale og internasjonale studenter kan delta. Det faglige opplegget består både av klinisk praksis og teori. Les mer om utvekslingstilbudet til Erasmus Radiography Group

Bachelor i sjukepleie

Du kan dra på praksisopphold ved UC Lillebælt i 3. studieår.

Bachelor i vernepleie

Du kan dra på utveksling til Lillebælt i løpet av utdannelsen din. Snakk med faglig kontaktperson om når utvekslingsperioden er for deg.

Bachelor i sosialt arbeid

Du kan dra på utveksling til Lillebælt i løpet av utdannelsen din. Snakk med faglig kontaktperson om når utvekslingsperioden er for deg.