Monash University

Monash University (MU) er et offentlig forskningsuniversitet i Melbourne, Australia. Universitetet ble stiftet i 1958 og er det nest eldste universitetet i delstaten Victoria. MU huser mange forskningssentre, som the Australian Stem Cell Centre og the Australian Synchotron, og har over 22 000 studenter på master- og 50 000 på bachelornivået.

MU er medlem av Australias Group of Eight, som er en koalisjon av Australias åtte ledende forskningsuniversiteter.

Melbourne er hovedstad i den australske delstaten Victoria og er den nest største byen i Australia med et antatt innbyggertall i 2012 på 4,08 millioner. Byen er en av verdens større byer når det gjelder utstrekning. Melbourne er en viktig by for Australias industri og finans, en tredjedel av de største utenlandske selskapene i Australia har hovedkontor her. Melbourne har også Australias største havn.

Gjeld for

Ph.d programmet i Helse, funksjon og deltaking

Praktiske forberedelser

Alle som skal studere i Australia må ha studentvisumn (subclass 500). Dette søker man om etter at man har fått opptaksbrev fra vertsinstitusjonen.

Språk

Det er ingen språkkrav knyttet til utveksling på Ph.d-nivå, men det forutsettes at man behersker engelsk flytende.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Ph.d.-studium i helse, funksjon og deltaking

Studenter som er tatt opp til Ph.d programmet i Helse, funksjon og deltaking kan ha et forskningsopphold ved SDU og få erasmusstipend på opptil ett semester.