Illustrasjon, Senter for barnkunne, HVL.

BARNkunne – Senter for barnehageforskning

Barnehageforskning for en mer rettferdig og bærekraftig fremtid for barna våre.

  • BARNkunne [KINDknow] er et forskningssenter for barnehagerelevant forskning ved Høgskulen på Vestlandet finansiert av Norges Forskningsråd.
  • Senteret videreutvikler et integrert forskningsområde som studerer innholdet, aktiviteten, samt praksisvilkårene for barnehager og barnehagelærerutdanning.
  • Vi samler ny kunnskap, designer, utforsker og iverksetter aktiviteter som har til hensikt å styrke kvaliteten i norske barnehager.
  • Hovedmålet er å bidra til ny kunnskap og ny praksis på underforskede områder tilknyttet lokale og globale mål for utdanning for sosial og kulturell rettferdighet og bærekraftige framtider. 

berekraft.jpg

Siste nytt fra BARNkunne

Juli 2021: Årsrapporten 2020 (KINDknow note series, 2021) er nå ute! Tross mange utfordringer med pandemien, var 2020 et år fylt av masse aktivitet i BARNkunne, les mer i rapporten. 

Juni 2021: Prosjektet med tittelen «Sustainable design in kindergarten sector through Exploration and Pedagogical Innovation Laboratory» får 12 millionar frå Norges forskingsråd

Mai 2021: BARNkunne har sammen med Filiorum - Senter for barnehageforskning ved UiS tatt over det redaksjonelle og administrative ansvaret for tidsskiftet, som utgis av Cappelen Damm. Følg med på nettsidene

Les flere aktueltsaker på denne siden.

Kommende konferanser  


Barnehagepionerene - Historiske perspektiver 

Her kan du besøke sidene til barnehagepionerene, som er et prosjekt som studerer og dokumenterer norsk profesjonshistorie fra vår nære fortid, fra ca. 1936 og fram til i dag.