Kvalitetssystem

HVL er i ferd med å utvikle nytt felles kvalitetssystem. I mellomtida gjeld kvalitetssystema frå dei tre tidlegare høgskulene.

På denne nettsida finn du malar som er utvikla felles for HVL, samt malar for oppfølging og evaluering av emner frå dei tre tidlegare høgskulene. Om det er noko du saknar eller lurar på er du velkommen til å ta kontakt.

Felles malar for HVL

Særskilde krav for einskilde studieprogram