Institutt for brannsikkerheit og HMS

1. august 2019 vart Institutt for brannsikkerheit og HMS slått saman med Institutt for bio- og kjemiingeniørfag. Det nye instituttet heiter Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag.