Styret

Styret er det høgste avgjerande organ ved Høgskulen på Vestlandet. Høgskulestyret har ansvar for at all verksemd held høg kvalitet, og skal sikre effektiv drift i samsvar med dei lover og reglar, rammer og mål som sentrale styremakter har lagt.

Høgskulen på Vestlandet fikk nytt styre 1. august 2019, og Arvid Hallén held fram som ekstern styreleiar. Styrets samansetting følgjer av universitets- og høgskolelovas § 9-3, første ledd. Styret har totalt 11 medlemar, samansett av fire tilsette i undervisnings-/forskerstilling (UF), ein tilsett i teknisk/administrativ stilling, to studentar og fire eksterne (inkludert styreleiar) som er oppnemnd av Kunnskapsdepartementet. Høgskulestyret skal sitje fram til 31. juli 2023.

Samansetting av Høgskulestyret for perioden 01.08.19-31.07.2023:

 • Arvid Hallén (Styreleiar, ekstern)
 • Aina Berg (ekstern)
 • Trond Ueland (ekstern)
 • Hege Økland (ekstern)
 • Gunnar Yttri (undervisning/forskarstilling)
 • Tina Åsgård (undervisning/forskarstilling)
 • Ragnar Gjengedal (undervisning/forskarstilling)
 • Kristin Ådnøy Eriksen (undervisning/forskarstilling)
 • Tone Skjerdal (teknisk/administrativ stilling)
 • Cecilie Fredheim (student)
 • Thomas Reite (student)

Varamedlemmer 01.08.19-31.07.23

Eksterne:

1. varamedlem: Arvid Andenæs

2. varamedlem: Kristine Kopperud Timberlid

 

Undervisnings-/forskarstilling:

1. varamedlem: Joar Sande (undervisnings-/forskarstilling)

2. varamedlem: Lise Bjørkhaug Gundersen (undervisnings-/forskarstilling)

3. varamedlem: Stig Frode Samnøy (undervisnings-/forskarstilling)

4. varamedlem: Gry Sjøholt (undervisnings-/forskarstilling)

 

Teknisk/adminsitrativ stilling:

1. varamedlem: Kristine Engan-Skei (teknisk/administrativ stilling)

2. varamedlem: Håvard Ulstein (teknisk/administrativ stilling)

 

Student (personleg vara):

1. varamedlem: Ingeborg Qatarina Fossdal Høimyr (student)

2. varamedlem: Anna Sæbø Nøstbakken (student)

 

1. varamedlem: NN (student)

2. varamedlem: NN (student)

 

 Forretningsorden for styret ved Høgskulen på Vestlandet