Styret

Styret er det høgste avgjerande organ ved Høgskulen på Vestlandet. Høgskulestyret har ansvar for at all verksemd held høg kvalitet, og skal sikre effektiv drift i samsvar med dei lover og reglar, rammer og mål som sentrale styremakter har lagt.

Høgskulestyret skal sitje fram til 31. juli 2019. Arvid Hallén er ekstern styreleiar. Styret har totalt 13 medlemar, samansett av fire tilsette i undervisings-/forskingsstillingar (UF), ein tilsett i teknisk/administrativ stilling, tre studentar og fem eksterne (inklusive ekstern styreleiar). I tillegg kjem to TAP-representantar med observatørstatus. Observatørane har talerett, men ikkje stemmerett.

Møteplan

Forretningsorden for styret ved Høgskulen på Vestlandet

Samansetting av styret:

 • Arvid Hallén, styreleiar (ekstern)
 • Gunnar Yttri (undervisings-/forskingsstilling)
 • Christine Øye (undervisings-/forskingsstilling)
 • Sissel Johansson Brenna (undervisings-/forskingsstilling)
 • Tom Skauge (undervisings-/forskingsstilling)
 • Marit Ubbe (teknisk/administrativ stilling)
 • Cecilie Fredheim (student)
 • Karoline Lester Turøy (student)
 • Thomas Reite (student)
 • Kari Kjenndalen (ekstern)
 • Aina Berg (ekstern)
 • Gunnar Birkeland (ekstern)
 • Trond Ueland (ekstern)

Observatørar i teknisk/administrative stillingar (TAP):

 • Åse Neraas
 • Karin Stormo

 

Varamedlemmer

Eksterne:

 • Hege Økland
 • Arne Bengt Riple

Sogn og Fjordane:

 • John Roger Andersen (1. vara, UF)
 • Hege Gjerde Sviggum (2. vara, UF)
 • Kristen Stæger-Breisnes (TAP-vara med observatørstatus)
 • Marita Helland (1. vara, student)
 • Camilla Hatland (2. vara, student)

Bergen:

 • Ragnar Gjengedal (1. vara, UF)
 • Beate Lode (2. vara, UF)
 • Hege Emma Rimmereide (3. vara, UF)
 • Tor Helge Allern (4. vara, UF)
 • Nina Parmann (1. vara, TAP)
 • Håvard Ulstein (2. vara, TAP)
 • Øyvind Hatland (1. vara, student)
 • Jonas Oliver Hui Dahl (2. vara, student)

Stord/Haugesund:

 • Magne Espeland (1. vara, UF)
 • Arne Langøen (2. vara, UF)
 • Ingvild Brekke Myhre (1. TAP-vara med observatørstatus)
 • Tonje Velde (2. TAP-vara med observatørstatus)
 • Martine Ottesen Antonsen (1. vara, student)
 • - (2. vara, student)

Møteplan for styret

 • 08/2018 - Bergen:
  • torsdag 25.10.18
 • 09/2018 - Haugesund:
  • onsdag 28.11.18
  • torsdag 29.11.18

Styremøte i 2019:

 • 01/2019 - Bergen:
  • torsdag 31.01.19
 • 02/2019 - Førde:
  • onsdag 06.03.19
  • torsdag 07.03.19
 • 03/2019 - Bergen:
  • torsdag 09.05.19
 • 04/2019 - Bergen:
  • torsdag 20.06.19
 • 05/2019 - Bergen:
  • torsdag 29.08.19
 • 06/2019 - Sogndal:
  • onsdag 25.09.19
  • torsdag 26.09.19
 • 07/2019 - Bergen:
  • torsdag 24.10.19
 • 08/2019 - Haugesund:
  • onsdag 27.11.19
  • torsdag 28.11.19