Underviser i

  • MBA 514 Deltakelse i forskningsgrupper innenfor barnehageforskning
  • BULL 1
  • LSU 2

Forskar på

  • Teacher Education & Teacher Development
  • Early Childhood Education & Care,
  • Education Policy
  • Transition
  • Curriculum & Assessment
  • Sustainability especially ECEfS

Forskargrupper

Publikasjonar