Førsteamanuensis

Ove Oklevik

Underviser i

  • Statistikk

Forskar på

  • Arrangement og festivalar
  • Opplevingar og assosiasjonar til merkevarer
  • Turistadferd