Regional utvikling

I utdanning, forsking og utviklingsarbeid skapar vi ny kunnskap og kompetanse, og omsett dei til løysingar som verkar lokalt.

Dei tre prorektorane våre har eit særskilt ansvar for god samhandling i kvar sin region på Vestlandet.

Kontaktpersonar for Sogn og Fjordane:

Kontaktpersonar for Bergensområdet:

Kontaktpersonar for Stord og Haugesund:

Teknologiløft for Sogn og Fjordane

Forskarar ved HVL og Vestlandsforsking skal jobbe tett med næringslivet i Sogn og Fjordane for å spreie kunnskap, ta imot innspel og utvikle konkrete prosjekt i fellesskap.