Digitale læringsressursar

Her finn du ei samling av digitale læringsressursar for deg som skal ut i praksis i helse- og sosialfag.