Høgskulen på Vestlandet

HVL er ein av landets største høgskular. Her kan du velje både den utdanninga og den studiestaden som passar deg best. Framtida har ein plass til deg!