Søke opptak

For å bli tatt opp som student hos oss, søker du om opptak via Samordna opptak eller gjennom vår lokale Søknadsweb. Dei fleste av grunnstudia våre, som årsstudium, bachelorstudium og femårige integrerte masterprogram, søker du om opptak til via Samordna opptak. Dei fleste av masterstudia våre og etter- og vidareutdanningar søker du om opptak til lokalt via Søknadsweb.

Har du problem med å søke via den lokale søknadsweben vår, må du sende oss ein e-post før søknadsfristen er gått ut og beskrive kva for ein feil som har oppstått og kva slags studium du ønskjer å søke på.

Viktige datoar i søknadsprosessen

1. februar: Nettsøknaden til Samordna opptak og vår lokale Søknadsweb opnar.

1. mars: Viss du er i ei av desse gruppene, må du søke før 1. mars:

  • Du ønskjer særskild vurdering eller tidleg opptak.
  • Du har realkompetanse.

1. mars er også søknadsfristen til nokre lokale opptak. Søknadsfristar i lokalopptaket finn du under kvart enkelt studium. Sjå studietilbodet.

15. april: Ordinær søknadsfrist i Samordna opptak.

1. mai: Opning av ledige studieplassar lokalt opptak

1. juli: Frist for ettersending av dokument i Samordna opptak som blir avslutta på våren. Sjå eigne fristar i Søknadsweb for frist for opplasting til lokalt opptak.

20. juli: Svar på søknad om opptak via Samordna opptak.

Oversikt over ledige studieplassar blir lagt ut på nettsida til Samordna opptak den 19. juli. Du kan søke frå og med den 20. juli klokka 09.00.

24. juli: Svarfrist for tilbod og venteliste i Samordna opptak.

29. juli: Suppleringsopptak i Samordna opptak.