Produksjonsteknikk

Utdanningsplan 2019/2020, 180 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Fellesemner for produksjonsteknikk 150
Valgfrie emner for produksjonsteknikk 30
Samlet krav: 180

Fellesemner for produksjonsteknikk

Krav: 150 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfrie emner for produksjonsteknikk

Krav: 30 studiepoeng

Valgfrie emner Til toppen