DAT251 Moderne systemutviklingsmetoder

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å klikke "English" øverst i menyfeltet.

Faglig overlapping

  • MOD251 (1) - Moderne systemutviklingsmetoder - Reduksjon: 10 studiepoeng