ELE251 LabVIEW programmering

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler bruk av LabVIEW for innhenting, bearbeiding, presentasjon og generering av prosessdata.

Innhold

 • Grunnleggende grafisk programmering
 • Variabler, strukturer, arrays og clustere
 • Producer/Consumer-struktur
 • Data inn og ut via eksterne kort (DAQ)
 • Prosesskontroll med LabVIEW

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har oversikt over programmeringsstrategier for grafisk programmering.

Ferdigheter

 • Kandidaten er i stand til å programmere i LabVIEW

Generell kompetanse

 • Kandidaten er i stand til å delta i planlegging, igangsetting og drift av et system basert på LabVIEW

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes kunnskaper tilsvarende:

 • ELE100/ELE141 Elektrofaglig basis 1
 • ELE101/Elektrofaglig basis 2
 • ELE102 Datateknikk og mikrokontrollere

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og praktiske oppgaver

Arbeidskrav

 • Fire laboratorieøvinger, hvorav tre må godkjennes
 • Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

PC som ikke er tilkoblet nettverk, alle skrevne og trykte hjelpemidler, samt valgfri kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ELE135 (1) - Industriell instrumentering med LabVIEW - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ELE129 (1) - Offshore instrumentering og PC basert datainnsamling - Reduksjon: 5 studiepoeng