Korona og praksis våren 2021

Student ved helse og sosialfag og skal ut i praksis? Her finn du informasjon knytt til koronasituasjonen.

Oppdatert 7. januar 2021:

Saman med praksisstadane planlegg vi å gjennomføre praksis våren 2021 som normalt, og innan dei til ein kvar tid gjeldane retningslinjene. Så lenge du ikkje høyrer noko anna, skal du møte opp i praksis som planlagt.

Vi oppmodar alle studentar som er eller skal i praksis om å unngå reise til område med høg smitte, både før og under praksisperioden.

Hald deg oppdatert

Situasjonen knytt til koronapandemien og retningslinjene frå myndigheitene er stadig i endring. Du må difor halde deg oppdatert på informasjon i Canvas og på denne nettsida, og følge med på praksisplassen sine nettsider.

Om det blir endringar ved praksisplassen din, får du beskjed frå praksisplassen eller høgskulen. Spør din kontaktlærar ved høgskulen og din praksisrettleiar på praksisplassen om du lurer på noko.

Følg også med på FHI si nettside om korona

Fråvær knytt til Covid-19

Obligatoriske læringsaktivitetar: Covid19-relatert fråvær blir handtert som gyldig fråvær, enten med tilrettelegging, gjennomføring etter at du er tilbake på campus eller ved å sette opp ekstra ferdigheitstrening. 

Praksis: Det er krav til å vere 90 prosent til stades i praksis. Om du ligger an til å få eit Covid-19 relatert fravær frå praksis utover 10 prosent, må du så snart som mulig melde frå til kontaktlæraren din.

Her kan du lese meir om fråvær knytt til Covid-19

Digital rettleing og evaluering 

Fyrst og fremst skal det vere fysiske møter mellom student, praksisrettleiar og kontaktlærer. Digitale praksismøte gjeld dersom smittesituasjonen tilseier at det er utfordrande at praksislærar kan vere til stades på praksisplassen. 

Her finn du oppskrifter for digitale praksismøter

Lurer du på noko? Vi vil gjerne svare deg!
Praksisadministrasjonen ved FHS