Lydbøker

Studentar med lesevanskar, ADHD, fysisk funksjonsnedsetjing, kognitive utfordringar eller andre årsaker til nedsett leseevne, kan låne lydbøker/punktbøker hos NLB. Tilbodet er gratis.

Sjå vilkår for innmelding på nlb.no.

Med appen Lydhør kan du låne og lytte til pensumbøker.