Campus Stord

Høgskulebygga på Stord inneheld det meste av det du treng i studiekvardagen din.

Alle bygga på alle fem campusar er stengde for studentar og besøkande frå 13. mars til og med 17. april. Nøkkelkorta til studentar vil ikkje virke. Servicetorga svarar på telefon og e-post i opningstida.

Studere?
På campus Stord finn du undervisningsrom, bibliotek, læringssenter, arbeidsplassar med og utan datamaskiner, lesesalar, grupperom og laboratorium.

Svolten?
I kantina finn du eit godt utval av lunsj- og middagsrettar til gode studentprisar.

Sliten?
Du er velkommen til å bruke kvilerom (UND119) viss du treng ein liten kvil. Heng opptatt-skiltet på døra og snu det når du forlèt rommet. Døra har lås.

Amme?
Du er velkommen til å bruke kvilerom (UND119) viss du treng ro til å amme. Heng opptatt-skiltet på døra og snu det når du forlèt rommet. Døra har lås.

Stellerom?
Det finner du på UND135.

Teleslynge?
Store auditorium (Und161) har teleslynge.

Parkere?
Det er gratis parkeringsmoglegheiter på campus og fleire ladestasjonar til elbil. Sjå kor du kan parkere på campuskartet.

Låne el-sykkel?
Som student kan du låne ein av våre 3 el-syklar i inntil 1 døgn om gongen. Det gjer turen til butikkar, kino og sentrum lett som ein lek. Reserver sykkel her.