Ledige studieplassar

Her finn du ledige studieplassar på studium som startar opp i haust.

Dersom vi har ledige studieplassar i etterkant av opptak, kan du søke på desse. Du kan søke på ledige studieplassar i det lokale opptaket vårt frå 1. mai, og på ledige studieplassar til studium i Samordna opptak frå 20. juli. Ved nokre studieprogram kan du også søke plass på enkeltemne eller ta eksamen som privatist.

Viss det er fleire søkjarar enn ledige studieplassar, vil ikkje alle få tilbod om studieplass. Det er dei første som har søkt som blir vurdert for tilbod. Lista over ledige studieplassar blir oppdatert jamleg.

Samordna opptak

Det er ikkje lenger mogleg å søke på ledige studieplassar gjennom Samordna opptak. 

Lokalt opptak

Vi har fremleis ledige plassar på nokre master- og vidareutdanningar gjennom det lokale opptaket vårt.

For å søke på ein ledig studieplass i vårt lokale opptak må du:

Frå 1. mai kan du søke på ledige studieplassar i lokalt opptak.

Masterutdanning

Engelskspråklege masterstudium

Det er ingen ledige plassar

Lærar- og idrettsfag

Det er ingen ledige plassar

Økonomi-, leiing og teknologiske fag

Det er ingen ledige plassar

Helse- og sosialfag

Det er ingen ledige plassar

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Det er ingen ledige studieplasser på PPU. 

 

Vidareutdanning

Kompetanseheving skule/barnehage (Udir)

Kompetanse for kvalitet

Ingen ledige plassar

Forkurs, realfagskurs, Y-veg, ingeniør for fagteknikarar, tresemester og dykkarutdanning

Forkurs og realfagskurs

Ingen ledige studieplassar. 

Y-veg, tresemesterordning for ingeniør (TRESS) samt ingeniør for fagteknikarar

Ingen ledige studieplassar. 

Ettårig yrkesdykkerutdanning

Ingen ledige studieplassar.