Ledige studieplassar

Her finn du ledige studieplassar og studium med utsatt frist.

Dersom vi har ledige studieplassar i etterkant av opptak, kan du søke på desse. Du kan søke på ledige studieplassar i det lokale opptaket vårt frå 1. mai, og på ledige studieplassar til studium i Samordna opptak frå 20. juli. Ved nokre studieprogram kan du også søke plass på enkeltemne eller ta eksamen som privatist.

Viss det er fleire søkjarar enn ledige studieplassar, vil ikkje alle få tilbod om studieplass. Det er dei første som har søkt som blir vurdert for tilbod. Lista over ledige studieplassar blir oppdatert jamleg.

Utsett frist

Nokre studium har fått ny søknadsfrist. 

Vidareutdanning innan logistikk, endring- og beredskapsleiing, maritim jus og psykologi

Desse studia har utsett frist til 1. juni:

 

Vidareutdanning innan pedagogiske fag/lærarutdanning

Desse studie har utsett frist til 2. juni:

 

Vidareutdanning innan helse- og sosialfag

Desse studia har utsett frist til 29. mai:

 

Samordna opptak

19. juli kan du sjå kva for studium som har ledige plassar etter opptaket. Dei blir lagt ut på nettsidene til Samordna opptak. Du kan søke frå og med 20. juli kl. 09.00.

Lokalt opptak

Frå 1. mai kan du søke på ledige studieplassar i lokalt opptak. For å søke på ein ledig studieplass i vårt lokale opptak, må du:

Masterutdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag, deltid: 

 • Dans (Stord)
 • Drama (Stord)
 • Fremmedspråk (Stord)
 • Kroppsøving (Stord)
 • Matematikk (Stord)
 • Musikk (Stord)
 • Norsk (Stord)
 • RLE (Stord)

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag, heltid:

 • Samfunnsfag (Sogndal)

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag:

 • Bygg- og anleggsteknikk (Bergen, Stord*)
 • Elektrofag (Bergen, Stord*)
 • IKT og medieproduksjon (Bergen, Stord*)
 • Naturbruk (Bergen)
 • Restaurant- og matfag (Bergen, Stord*)
 • Teknikk- og industriell produksjon (Bergen, Stord*)

*merk at delar av undervisninga blir i Bergen. 

 

 

 

Vidareutdanning

Logistikk, endring- og beredskapsleiing, maritim jus og psykologi

Kompetanseheving skule/barnehage (Udir)

Eventuelle ledige plassar vil bli lagt ut 1. juni. 

Forkurs, realfagskurs, Y-veg, ingeniør for fagteknikarar, tresemester og dykkarutdanning

Y-veg og tresemesterordning (TRESS)