Ledige studieplassar

Her finn du ledige studieplassar og studium med utsatt frist.

Dersom vi har ledige studieplassar i etterkant av opptak, kan du søke på desse. Du kan søke på ledige studieplassar i det lokale opptaket vårt frå 1. mai, og på ledige studieplassar til studium i Samordna opptak frå 20. juli. Ved nokre studieprogram kan du også søke plass på enkeltemne eller ta eksamen som privatist.

Viss det er fleire søkjarar enn ledige studieplassar, vil ikkje alle få tilbod om studieplass. Det er dei første som har søkt som blir vurdert for tilbod. Lista over ledige studieplassar blir oppdatert jamleg.

Samordna opptak

19. juli kan du sjå kva for studium som har ledige plassar etter opptaket. Dei blir lagt ut på nettsidene til Samordna opptak. Du kan søke frå og med 20. juli kl. 09.00.

Lokalt opptak

Frå 1. mai kan du søke på ledige studieplassar i lokalt opptak. For å søke på ein ledig studieplass i vårt lokale opptak, må du:

På grunn av sommarferieavviklinga vil det ikkje bli behandla søknadar i juli. Svar på søknaden kjem i august.

 

Sjå våre ledige studieplassar:

Masterutdanning

Det er ingen ledige studieplassar for hausten 2019. 

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Det er ingen ledige studieplassar for hausten 2019. 

Vidareutdanning

Ingen ledige studieplassar.

Kompetanseheving skule/barnehage (Udir)

Det er ingen ledige studieplassar for hausten 2019. 

 

Forkurs, realfagskurs, Y-veg, ingeniør for fagteknikarar, tresemester og dykkarutdanning

Ingen ledige studieplassar.