Ledige studieplassar ved HVL

HVL er ein av dei største høgskulane i landet. Hos oss kan du velje ei yrkesretta utdanning anten i ein storby eller på mindre studiestadar. Akkurat no har vi fleire ledige studieplassar. Bli ein av oss!

Leiter du etter ein studieplass? Her finn du oversikta over våre ledige studium. Klikk deg inn på den typen fag du helst kunne tenkje deg å studere! 

Vidareutdanning

Helse- og sosialfag

Pedagogiske fag og lærarutdanning

Teknologiske og økonomiske fag

Oppdrag

Masterutdanning

Forkurs, realfagskurs, Y-veg og tresemesterordning

Er det fleire søkjarar enn ledige studieplassar, vil ikkje alle få tilbod om studieplass. Det er dei første som har søkt som blir vurdert for tilbod. 

For å søke på ein ledig studieplass i vårt lokale opptak, må du:

  • dekke opptakskrava
  • ha rett dokumentasjon klar til opplasting
  • søke via vår lokale Søknadsweb

Lista over ledige studieplassar blir oppdatert jamleg.

Søk studieplass