Automatisering med robotikk, Y-veg

Bachelor, hausten 2019

Er du interessert i elektronikk og data? Då er automatiseringsingeniør noko for deg! Studiet er praktisk retta, og du får utfalde deg på ingeniørlaben vår. Som elektroingeniør blir du ettertrakta på jobbmarknaden.

Y-vegen er eit tilbod til deg som har yrkesfagleg utdanning med relevant fagbrev.

Sommarkurs i matematikk

Du startar med eit 6 veker langt matematikkurs (måndag-fredag) sommaren før du begynner på første året av bachelorutdanninga. Oppstart er 24. juni. Pensum omfattar det vesentlege av R1 og R2.

Gjennom studiet lærer du om

  • automatiseringsteknikk som plasserer deg midt i skjeringspunktet mellom data og elektro
  • elektronikk, data, styrings- og reguleringsteknikk, instrumentering og måleteknikk
  • data som hjelpemiddel, programmering, regulering, datainnsamling og datalagring

I tredje studieår kan du spesialisere deg innan til dømes byggautomatisering eller energiteknologi.

Prosjektoppgåver og bacheloroppgåve skjer i samarbeid med næringslivet, noko som gir deg ein unik sjanse til å komme i kontakt med framtidige arbeidsgivarar.

Undervisningsmåtar

Vi har forelesingar, gruppearbeid, laboratorieøvingar og prosjektarbeid. Vi gir deg tett oppfølging gjennom heile studiet.

Praksis

Det siste studieåret kan du ha praksis i ei av våre samarbeidsbedrifter.

Kva kan du jobbe med?

Som elektroingeniør arbeider du med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar.

Du kan jobbe innan

  • databransjen eller andre høgteknologiske bedrifter
  • oljebransjen, både offshore og på land

Det er stort behov for ingeniørar i næringslivet. Studentane våre er ettertrakta, og dei aller fleste får gode jobbtilbod før dei er ferdig utdanna.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 4., 5. eller 6. semester.

Sjå korleis det er!