Norsk teiknspråk 2, 1.-10. trinn

Etter- og vidareutdanning, hausten 2019

Er du lærar i skulen, og vil du styrke kompetansen din i norsk tegnspråk?

Vidareutdanninga er eit nasjonalt tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærararDu søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir. Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta.

Norsk tegnspråk 2 er et videreutdanningstilbud til lærere som underviser på 1-10. trinn. Studiet bygger på norsk tegnspråk 1 og går over to semestre. Hvert semester gir 15 studiepoeng og avsluttes med eksamen.

Norsk tegnspråk som fag i skolen er grunnleggende for elevers læring og kunnskapstilegnelse, og er et sentralt fag for kommunikasjon, kulturforståelse, dannelse og identitetsutvikling. Studiet Norsk tegnspråk 2 vil derfor primært fokusere på å videreutvikle studentenes kunnskaper om, og ferdigheter i, norsk tegnspråk i teori og praksis. I tillegg vil undervisning og arbeidskrav ta for seg hørselshemmede og døve elever i skolen samt, fagdidaktisk kunnskap om varierte arbeidsmåter i undervisning.

Studiet krever stor eigeninnsats i praktisk språktrening mellom samlingane, blant annet ved aktiv bruk av tilvist nettbasert materiale.Studiet er samlings- og nettbasert med 3 samlinger per semester a 5 dager. Samlingssted er Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen.

Undervisningsmåtar

Del 1 avsluttes med en praktisk gruppeeksamen.

Del 2 avsluttes med skriftlig hjemmeeksamen og en praktisk gruppeeksamen.

Karakterskala A-F

Timeplan

Samlingsdatoer høst 2019: uke 36, 42 og 48

Samlingsdatoer vår 2020: uke 4, 11 og 19

Mandag 11:15- 14:00

Tirsdag  08:15 -14:00

Onsdag  08:15 -14:00

Torsdag 08:15 -14:00

Fredag   08:15 -14:00

 

Eksamensdato høst: uke 48

Eksamen vår: uke 20