Samfunnsfagdidaktikk

Master, hausten 2020

HVL tek ikkje opp nye studentar til dette masterprogrammet.

Utdanninga bygger på lærarutdanning eller bachelorutdanning i samfunnsfag, og tar utgangspunkt i forholdet mellom samfunnsutvikling, læring og undervisning

Kva kan du jobbe med?

  • Studiet kvalifiserer for undervisningsarbeid på ulike nivå i utdanningssystemet, offentleg forvaltning og innan kultursektoren.
  • Studiet kvalifiserer også for forskings- og utviklingsarbeid.

Kor kan du reise?