Samfunnsfagdidaktikk

Master Hausten 2020

HVL tek ikkje opp nye studentar til dette masterprogrammet.

Utdanninga bygger på lærarutdanning eller bachelorutdanning i samfunnsfag, og tar utgangspunkt i forholdet mellom samfunnsutvikling, læring og undervisning

Kor kan du reise?