Vidareutdanning i kunstfag

Institutt for kunstfag tilbyr fire frittståande studiepoenggivande emne til deg som arbeider med musikk, drama og kunst og håndverk i barnehage, skule, kulturskule og kulturliv elles.

Du kan ta alle kursa heilt gratis!

Vil du ta eit eller fleire emne hausten 2021, er søknadsfristen 15. mai.

Oppdatering: Fristen for å søke plass på Drama og teater og Workshopaktiviteter som metode i musikkfagene er forlenga! Her kan du sjekke fleire ledige studieplassar ved HVL.

Emna er samlings- og nettbaserte og kan takast på deltid. Det er mogleg å ta inntil 15 studiepoeng per semester. Nokre av emna blir tilbudt på Stord og andre i Sogndal, og det kan la seg gjere å kombinere emne frå begge stader.

Udir tilbyr stipendordning eller vikarordning i samband med vidareutdanninger på 30 studiepoeng. Lærarar som arbeider i grunnskule og vidaregåande opplæring, lærarar som underviser vaksne på desse nivåa og lærarar i kulturskuler kan søkje om desse ordningene frå Udir. Alle søknadar må godkjennast av arbeidsgivar for å bli vurdert.