Forskingsprogram

Forskingsaktiviteten ved HVL er organisert i strategiske forskingsprogram.

Danning, kultur og samfunn

Helse, omsorg og velferd

 

Teknologi, berekraft og samfunn