Forskingsprogram

Forskingsaktiviteten ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) er organisert i strategiske forskingsprogram.