Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI)

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) har om lag 6 000 studentar på campus Sogndal, Bergen og Stord. Fakultetet består av fire institutt og fire senter.

Fakultetet har programansvarlege som jobber på tvers av institutta:

Dekanat

  • Dekan: Asle Holthe
  • Prodekan for forsking: Knut Steinar Engelsen
  • Prodekan for strategiske satsingar: Sigurd Sandvold
  • Prodekan for utdanningskvalitet: Gunn Haraldseid