Studiar av danning og didaktiske praksisar

Dette er ei forskarutdanning som kvalifiserer for vitskapeleg arbeid og forsking i utdannings- og opplæringssektoren, kultursektoren og andre sektorar. Ph.d.-studiet utgår frå og tar fatt i utdanningshistorikk og fagleg-didaktiske register og vilkår for barn og unge i institusjonell pedagogisk praksis.

HVL utdannar lærarar til barnehage, skule og kultursektor, og ph.d.-studiet knytter saman undervisnings- og læringspraksisane i desse institusjonane med studier av sentrale danningstekstar og forskingsutfordringar i feltet.

Utfyllande opptakskrav til dette ph.d.-studiet.

Les meir om ph.d.-studiet

Undervisning

Våren 2020 blir det undervist i:

Vil du søke opptak til enkeltemne? Les meir her.