Samarbeid innan lærarutdanning og kreative fag

Kompetanseutvikling i barnehage og skule

HVL er nasjonal koordinator for arbeidet med kompetanseutvikling i barnehage og grunnskule. Vi bidrar til å bygge nettverk mellom dei ulike aktørane – lokalt og regionalt.

Ei berekraftig framtid for dei minste

BARNkunne er eit senter for barnehagekunnskap som utviklar ny kunnskap for ei meir sosialt rettferdig og økologisk berekraftig framtid for og med barnehagesektoren.