Mangfold i lærerutdanningene

Hvordan få menn til å velge læreryrket? Hvordan få menn til å velge barnehagelæreryrket? Og hvordan få personer med innvandrerbakgrunn til å velge disse yrkene? Her kan du lese mer om det nasjonale arbeidet ledet av Høgskulen på Vestlandet.

Høgskulen på Vestlandet leder et nasjonalt arbeid med å få flere menn til å velge barnehagelærarutdanningen eller grunnskolelærerutdanningen 1-7. trinn, samt å få flere søkere med innvandrerbakgrunn til å velge en av disse lærerutdanningene. HVL har til sammen fått tildelt 11 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet til dette viktige og nasjonale rekrutteringsarbeidet.

Inspirerende rollemodeller 

Rollemodeller vil være en viktig del av dette prosjektet. Lærerstudenter ved BLU og GLU 1-7 blir her kurset av faglærere gjennom en 10 timers kurspakke. På vegen blir studentene trent på å presentere lærerutdanningen med sine personlige historier og engasjement. Etter endt kurs skal rollemodellene holde presentasjoner for elever ved videregående skoler og folkehøgskoler i hele landet. Målet er å endre stereotypiske oppfatninger, inspirere og kunne påvirke elevene sine utdannings- og yrkesvalg.

- Alle elever trenger forbilder i klasserommet.

HVL samarbeider med Høgskolen i Innlandet (INN), Norges arktiske universitet (UiT) og Nord Universitet.

Bakgrunn for tiltakene

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har forskere ved OsloMet sett nærmere på hva som skal til for å rekruttere flere menn til lærerutdanningene for trinn 1- 7.

Rapporten viser at tidligere erfaring med å jobbe med barn er en viktig faktor for at menn velger læreryrket. I dag er det flere jenter enn gutter som får denne erfaringen som unge. Rapporten peker også på at barn tidlig utvikler kjønnsstereotypiske oppfatninger av hva menn og kvinner passer til å jobbe med.

Les hele rapporten

Tildelinger i 2019 og 2020 

I desember 2019 tildelte Kunnskapsdepartementet 5 000 000 kroner til HVL for å ta hovedansvaret for å utvikle et felles rekrutteringstiltak med bruk av rollemodeller som foreslått tiltak i rapporten Rekruttering av menn til grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 (OsloMet 2019).

I juli 2020 ble målgruppen for tiltaket utvidet til å også omfatte mannlige søkere til barnehagelærerutdanning og søkere med innvandrerbakgrunn til lærerutdanning.

– Andelen mannligere lærere er for lav, og vi ønsker oss også flere lærere med innvandrerbakgrunn. Det er viktig at lærerstanden speiler befolkningen og at barn og unge både får mannlige og kvinnelige rollemodeller, uttalte forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim da ekstratildelingen kom. 

Medlemmer i referansegruppen

  • Torill B. Larsen, prodekan for forskning ved Høgskulen på Vestlandet
  • Vigdis Foss, høgskulelektor ved institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, HVL
  • Einar Sleire, kommunikasjonsrådgiver for Mangfold i lærerutdanningene
  • Helge Habbestad, assisterende instituttleder ved UiT
  • Ann-Therese Dalbakk Nomerstad, studieprogramansvarlig ved INN
  • Gunn Gallavara, Utdanningsforbundet
  • Iril Myrvang Gjørv, nestleder i Pedagogstudentene
  • Jorunn Sandsmark, Kommunesektorens organisasjon (KS)
  • Vegard Sælleg Brenne, prodekan for utdanning ved Nord universitet
  • Abudllahi Elmi Ibrahim, morsmålslærer i Bergen kommune

Mediesaker

23. juli 2020: Barnehage.no har intervjuet prosjektleder Bente Cathrine Bakke ved HVL om rekrutteringen av menn til barnehagelærerutdanningen. 

5. juli 2020: Porten.no skriver at HVL får seks millioner kroner til å rekruttere menn og personer med innvandrarbakgrunn til GLU 1-7. 

3. juli 2020: Radio Haugaland skriver at HVL får seks millioner til prosjektet. 

3. juli 2020: Fagpressenytt skriver at HVL får seks millioner til prosjektet. 

3. juli 2020: Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. I tillegg til å rekruttere flere menn til lærerutdanningen for de yngste elevene, utvides målgruppen til å omfatte mannlige søkere til barnehagelærerutdanning og søkere med innvandrerbakgrunn. HVL får seks millioner kroner til å lede dette arbeidet. 

20. februar 2020: Sak i Sogn avis om møtet mellom forsknings- og høyereutdanningsminister Henrik Asheim og lærerstudent Håkon Eide. (skjermbilde av forside, sak bak betalingsmur)

20. februar 2020: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim møtte rollemodeller ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. (hvl.no)

15. februar 2020: Sjur og Teodor skal få flere menn til å bli lærere i barneskolen (nrk.no)

7. februar 2020: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim møtte rollemodeller ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. (hvl.no)

9. oktober 2019: Vil sende mannlige studenter på turné for å motivere gutter til å bli lærere. (Kunnskapsdepartementet)

9. oktober 2019: Slik kan grunnskolen få flere mannlige lærere (forskning.no)