Grunnskolelærerutdanning 1-7

Som lærer for 1.–7. trinn møter du unge og nysgjerrige elever, og du får være med på å åpne opp en ny verden med kunnskap.

I 1–7-utdanningen blir du spesialist i begynneropplæring i lesing, skriving og regning. I tillegg til å undervise i ulike skolefag, spiller du som lærer en viktig rolle i sosialiseringen til elevene. Du må være kunnskapsrik, en god rollemodell, kunne motivere og bidra til å løse konflikter. 

Som lærer må du kunne skape gode klassemiljø. Samtidig skal du se den enkelte elev – evnene, interessene og behovene deres, og følge med på den faglige og personlige utviklingen til hver elev. Du må like å jobbe med mennesker og ha en hektisk arbeidshverdag.

Oppbygging

Oppbygging av lærerutdanningen er lik for alle tre campus ved Høgskulen på Vestlandet, men inntaksfagene og valgfagene varierer.

Slik er grunnskolelærerutdanningen 1-7 bygd opp:

1. studieår

Du har pedagogikk og elevkunnskap (PEL), norsk, matematikk og et valgfag (fag 1). Les mer om valgfagene ved hvert enkelt studiested: Stord, Sogndal, Bergen

2. studieår

Du fortsetter med fag 1, PEL, norsk og matematikk.

3. studieår

I høstsemesteret velger du et nytt valgfag. Du kan velge mellom undervisningsfag, skolerelevante fag, profesjonsrettet pedagogikk eller spesialpedagogikk. I vårsemesteret velger du å fordype deg i enten i fag 1, norsk eller matematikk.

4. studieår

Du har PEL og masterfaget du har valgt. Som masterfag kan du velge et undervisningsfag, profesjonsrettet pedagogikk eller spesialpedagogikk. Les mer om mulighetene ved hvert enkelt studiested: Stord, Sogndal, Bergen.

5. studieår

Du fortsetter med PEL og skriver masteroppgave.

Vær oppmerksom på at alle fagtilbud i 1., 3. og 4. studieår utlyses med forbehold om at der er mange nok søkere til at faget kan gå.

Mulighet for overflytting

Dersom du ønsker å gå videre med et masterfag i 4. studieår som ikke tilbys på den campus du er tatt opp ved, kan du søke om overflytting til andre campuser i HVL som har dette fagtilbudet. Som student ved Høgskulen på Vestlandet vil du ha fortrinnsrett foran studenter fra andre utdanningsinstitusjoner.

Masterkrav

For å kunne gå videre til masternivå, må du ha 60 studiepoeng i dette faget fra de tre første årene i studiemodellen.

For studenter som velger spesialpedagogikk eller profesjonsrettet pedagogikk som masterfag, må disse i 4. studieår ta 30 studiepoeng i et undervisningsfag på masternivå som de har 60 studiepoeng i fra de tre første årene.

Ta lærerutdanning i Bergen, Sogndal eller på Stord

I Bergen søker du deg inn på en bestemt fagkombinasjon.

I Sogndal og på Stord velger du fag etter at du har startet på utdanningen. 

Sletting av studielån

Begynner du på lærerutdanning til høsten og fullfører på normert tid? Da kan du få ettergitt inntil halvparten av studielånet!

Les om ordningen