Praksis for lærarutdanning, kultur og idrett

Her finn du praksisinformasjon om studiet ditt.

Om praksis og korona hausten 2021

  • Saman med praksisstadane planlegg vi å gjennomføre praksis hausten 2021 som normalt.
  • Studentar som er i praksis vert sett på som tilsette og skal følge rettleiar for smittevern på linje med tilsette.
  • Hald deg oppdatert i Canvas og på praksisnettsida for di utdanning.

Sjå også Utdanningsdirektoratet sine nettsider for oppdatert informasjon om koronatiltak i skule og barnehage.

Faglærarutdanningar

Kroppsøving og idrettsfag (Bergen)
Musikk (Bergen og Stord)

Årsstudium

Engelsk (Sogndal)
Idrett/kroppsøving (Stord)
Personleg trenar (Sogndal)

Bachelorutdanningar

Drama og anvend teater (Bergen)
Folkehelsearbeid (Bergen)
Friluftsliv (Sogndal)
Idrett, fysisk aktivitet og helse 2. og 3. studieår (Sogndal)
Idrett, trening og helse (Sogndal)
Idrett og kroppsøving 2. og 3. studieår (Sogndal)
Teiknspråk og tolking (Bergen)

Masterutdanningar

Fysisk aktivitet og kosthald i eit skulemiljø (Bergen)

Siste nytt frå forsking, utdanning og samarbeid ved fakultetet

Jobbar du i praksisfeltet? Les siste nytt frå Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett her.

Eksternt nyheitsbrev juni 2021