Sykepleie

Sykepleieryrket er spennende, krevende, utfordrende og allsidig. Som sykepleier må du være faglig dyktig, like å arbeide med og ha omsorg for mennesker, være selvstendig og i stand til å ta ledelse i kritiske situasjoner.

Utdanningen gir deg kunnskap og erfaring til å møte pasienter og pårørende i alle aldre og livssituasjoner. Du blir gitt mye tillit og stort ansvar som sykepleier. 

Som sykepleier kan du jobbe i sykehus eller sykehjem, bo- og rehabiliteringssenter, hjemmesykepleie, forebyggende helsearbeid, bedriftshelsetjeneste, ambulansetjeneste eller internasjonale hjelpeorganisasjoner. 

Som ferdig utdannet sykepleier, kan du også ta masterprogram innen klinisk sykepleie

Sykepleieutdanning i Bergen, Førde, Haugesund og på Stord 

Hos oss kan du bli sykepleier på heltid over tre år i Bergen, Førde, Haugesund og på Stord. I Førde kan du velge å starte på utdanningen også om våren.

Annenhvert år tar vi opp studenter til desentralisert sykepleieutdanning over fire år. Neste planlagte opptak er i 2021, med Bergen som studiested.